Pověřené osoby ve farnosti

P. Mgr. Karel Doležel

Duchovní správa farnosti

Kontaktní informace

Římskokatolická farnost Krnov

Nám. Osvobození 27/7
794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem

E-mail: rkf.krnov@doo.cz


Úřední hodiny

Pondělí a středa: 9.00 – 11.30
Čtvrtek: 16.00 – 17.00

Finanční dar na podporu farnosti

Vážení donátoři,
předem děkujeme za váš finanční dar, který můžete zaslat ze svého účtu bezhotovostně na účet vybrané farnosti, kterou chcete podpořit.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru s následnou možností snížení daňového základu o výši poskytnutého daru.

Své údaje, tj. jméno, příjemní a adresu bydliště prosíme zašlete na e-mail rkf.krnov@doo.cz
Potvrzení bude doručeno poštou na vámi uvedenou adresu nebo si jej můžete vyzvednout ve farní kanceláři. Je to vždy na dohodě.

Děkujeme za vaši štědrost, přízeň a podporu farnosti. V modlitbách vyprošujeme pro vás i vaše nejbližší plnost Boží milosti, ochrany a požehnání.

+ P. Mgr. Karel Doležel

Farnost Krnov

č. ú.: 258855735 / 0600

Farnost Kostelec

č. ú.: 259611249 / 0600

Farnost Úvalno

č. ú.: 259609800 / 0600

Farnost Krasov

č. ú.: 259612647 / 0600