V týdnu od 18. 12.-25. 12. se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 18. 12. – 4. neděle adventní

Sobota 24. 12. – Vigilie Narození páně

Neděle 25. 12. – Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O spásu duše pana Krváče.
 • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové a pana Píky.
 • O pokojné prožití Vánočních svátků v našich rodinách.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za zdárnou operaci a dar zdraví pro Kryštůfka.
 • Za duše v očistci.
 • O mír ve světě, a za trpící na Ukrajině
 • Za mládež.
 • Kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za pokoj a radost v srdcích lidí a ztišení v době adventní
 • Za zavražděného chlapce a jeho rodinu a všechny kterých se celá situace dotýká…
 • Za nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude tentokrát v pátek po večerní bohoslužbě. Na řadě je skupina č. 2. Velké Pán Bůh zaplať všem, kdo včera pomohli se zdobením a úklidem kostela.
V sobotu ranní bohoslužba ve farním kostele nebude, pouze půlnoční ve 22 hod.
Rozpis vánočních bohoslužeb je na nástěnce i na stránkách farnosti. Je také v tištěné podobě pod kůrem.
Na Boží hod vánoční bude otevřený kostel pro veřejnost od 14 do 16 hod.
Sbírka příští neděli bude na opravy kostela.
Dnes jste zváni do tělocvičny na gymnáziu. Sebou si vezměte obuv do tělocvičny.
Diecézní časopis OKNO, je možné si objednat na příští rok v zákristii. Předplatné na celý rok je 165,- Kč.
Betlémské světlo bude ve farním kostele v pátek při večerní bohoslužbě.
Zapisují se úmysly na měsíc leden.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.