V týdnu od 25. 12. 2022-01. 01. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 25. 12. – Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční

Pondělí 26. 12. – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Úterý 27. 12. – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Středa 28. 12. – Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků

Pátek 30. 12. – Svátek Svaté rodiny

Neděle 01. 01. 2023 – Slavnost Matky Boží Panny Marie

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové, pana Píky a pana Bohma.
 • Odar zdraví pro pana Petra.
 • O pokojné prožití Vánočních svátků v našich rodinách.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za zdárnou operaci a dar zdraví pro Kryštůfka.
 • Za duše v očistci.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za mládež.
 • Kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za pokoj a radost v srdcích lidí a ztišení v době adventní
 • Za zavražděného chlapce a jeho rodinu a všechny kterých se celá situace dotýká..
 • Za nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě. Na řadě je skupina č. 3.
Dnešní sbírka je na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Dnes bude od 14 do 16 hod. otevřený kostel pro veřejnost.
V úterý, na svátek sv. Jana, budeme při ranní bohoslužbě žehnat víno.
V pátek, na Svátek Svaté rodiny, jsou všichni manželé zváni k obnově manželského slibu.
Diecézní časopis OKNO, je možné si objednat na příští rok v zákristii. Předplatné na celý rok je 165,- Kč.
Zapisují se úmysly na měsíc leden.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.