V týdnu od 08. 01.-15. 01. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 08. 01. 2023 – Svátek Křtu Páně

Neděle 15. 01. 2023 – 2. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové, pana Píky.
 • Odar zdraví pro pana Petra.
 • O dar spásy suše pana Béma.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za zdárnou operaci a dar zdraví pro Kryštůfka.
 • Za duše v očistci.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za mládež.
 • Kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za pokoj a radost v srdcích lidí a ztišení v době adventní a vánoční.
 • Za zavražděného chlapce a jeho rodinu a všechny kterých se celá situace dotýká…
 • Za nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 5. Uklízet se bude také vánoční výzdoba.
Dnes začíná ekumenický alianční týden modliteb, rozpis je vyvěšen na nástěnce a také na stránkách farnosti.
Farnost Krnov ve spolupráci s KDU-ČSL vás srdečně zve na společenský večer, který se uskuteční v pátek 20. ledna ve Villa Cafe. Vstupenky je možno zakoupit již dnes a příští neděli po bohoslužbách v zákristii. Plakátek je vyvěšen na nástěnce a na stránkách farnosti.
Zapisují se úmysly na měsíc leden

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.