V týdnu od 15. 01.-22. 01. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 15. 01. 2023 – 2. neděle v mezidobí

Úterý 17. 01. 2023 – Památka sv Antonína, opata

Středa 18. 01. 2023 – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Sobota 21. 01. 2023 – Památka sv. Anežky, panny a mučednice / více ZDE v příspěvku Světec měsíce

Neděle 22. 01. 2023 – 3. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové, pana Píky.
 • Odar zdraví pro pana Petra.
 • O dar spásy duše pana Böhma.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za zdárnou operaci a dar zdraví pro Kryštůfka.
 • Za duše v očistci.
 • Na poděkování za všechny koledníky při tři králové sbírce.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za mládež.
 • Kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za pokoj a radost v srdcích lidí a ztišení v době adventní a vánoční.
 • Za zavražděného chlapce a jeho rodinu a všechny kterých se celá situace dotýká…
 • Za nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 1.
Příští neděli je sbírka na biblický apoštolát.
Farnost Krnov ve spolupráci s KDU-ČSL vás srdečně zve na společenský večer, který se uskuteční v pátek 20. ledna ve Villa Cafe. Vstupenky je možno zakoupit dnes po bohoslužbách v zákristii. Dary do tomboly můžete přinést na faru nebo přímo večer do sálu. Plakátek je vyvěšen na nástěnce a na stránkách farnosti ZDE.
Dary do tomboly můžete přinést během týdne na faru nebo přímo na místo v pátek.
Příští neděli bude setkání s rodiči na faře po druhé mši sv.
Vyšlo nové číslo diecézního časopisu Okno.
I dnes jste zváni na farní sportování do tělocvičny na volejbal. Oznam ZDE.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.