V týdnu od 29. 01.-05. 02. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 29. 01. 2023 – 4. neděle v mezidobí

Úterý 31. 01. 2023 – Památka sv. Jana Boska, kněze

Čtvrtek 02. 02. 2023 – Uvedení Páně do chrámu / Hromnice

Pátek 03. 02. 2023 – Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

Neděle 05. 02. 2023 – 5. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové, pana Píky a pana Petra.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za zdárnou rekonvalescenci pro Kryštůfka a Aleše R.
 • Za duše v očistci.
 • O dar Ducha Svatého pro prezidenta naší země.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za mládež.
 • Kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu, na řadě je skupina č. 3.
Sbírka z minulé neděle byla na biblický apoštolát a vybráno bylo 6 255,- Kč. Dnešní sbírka je na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Ve čtvrtek, na Hromnice, budeme žehnat svíce, nezapomeňte si je přinést.
Svatoblažejské požehnání se bude udělovat v pátek po mši sv.
I dnes jste zváni do tělocvičny na volejbal.
Zapisují se úmysly na měsíc únor.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.