V týdnu od 05. 02.-12. 02. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 05. 02. 2023 – 5. neděle v mezidobí

Pondělí 06. 02. 2023 – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Pátek 10. 02. 2023 – Památka sv. Scholastiky, panny

Sobota 11. 02. 2023 – Památka Panny Marie Lurdské

Neděle 12. 02. 2023 – 6. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové, pana Píky a pana Petra.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za zdárnou rekonvalescenci pro Kryštůfka a Aleše R.
 • Za duše v očistci.
 • O dar Ducha Svatého pro prezidenta naší země.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za mládež.
 • Kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 4. Velké Pán Bůh zaplať za tuto službu, zvláště těm, kdo pomohli včera s úklidem betléma.
Sbírka z minulé neděle byla na opravy kostela a vybráno bylo 9 753,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
V sobotu je světový den nemocných, bude tedy při mši sv. možnost přijmout svátost nemocných.
Vyšlo nové číslo diecézního časopisu Okno. Je nachystané v sakristii.
I dnes jste zváni do tělocvičny a to na fotbal.
Zapisují se úmysly na měsíc únor.

S předstihem informujeme, že:

 • farní výlet / pouť do polské Čenstochové bude 01. 05. 2023, orientační cena 500 Kč/osoba, pro děti dotovaná cena 300 Kč
 • první svaté přijímání bude v neděli 28. 05. 2023 na druhé mši svaté v kostele sv. Martina

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.