V týdnu od 26. 03.-02. 04. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 26. 03. 2023 – 5. neděle postní
Neděle 02. 04. 2023 – Květná neděle

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a a Josefa.
 • Za dobrou volbu biskupa naší diecéze.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

👉 Výzva 40 x 40 pro postní dobu. Přidáš se? Více ZDE.

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 1.
Sbírka z minulé neděle byla na Centrum pro rodinu a vybráno bylo 11 965,- Kč. Dnešní sbírka je na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Křížová cesta bude dnes v 15:00 hod.
Příští neděli budeme žehnat ratolesti, nezapomeňte si je přinést.
Zpovědní den bude v sobotu 1. 4. od 15 do 16 hod ve farním kostele.
Pouť na Jasnou Horu do Czenstochové bude 1. května. Plakátek je vyvěšen na nástěnce. Přihlásit se můžete v zákristii.
Chystá se maškarní bál pro děti, plakátek je vyvěšen na nástěnce.
I dnes jste zváni do tělocvičny.
Zapisují se úmysly na měsíc duben.

👉 S předstihem informujeme, že:

 • v týdnu od 15. 02. 2023 začala obnova stropních maleb v kostele sv. Martina. Více v samostatném příspěvku na toto  téma.
 • farní výlet / pouť do polské Čenstochové bude 01. 05. 2023, orientační cena 500 Kč/osoba, pro děti dotovaná cena 300 Kč
 • první svaté přijímání bude v neděli 28. 05. 2023 na druhé mši svaté v kostele sv. Martina

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.