V týdnu od 02. 04.-09. 04. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 02. 04. 2023 – Květná neděle
Čtvrtek 06. 04.2023 – Zelený čtvrtek
Pátek 07. 04. 2023 – Velký pátek
Sobota 08. 04. 2023 – Bílá sobota
Neděle 09. 04. 2023 – Neděle Zmrtvýchvstání Páně / Boží hod velikonoční

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní M. Jelínkové a Píkové.
 • Za dobrou volbu biskupa naší diecéze.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu v 8:00 hod, na řadě je skupina č. 2.
Sbírka z minulé neděle byla na opravy kostela a vybráno bylo 10 675,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. Příští neděli bude sbírka na fond DMS. (diecézní mzdový a solidární fond)
Vyšlo nové číslo diecézního časopisu OKNO, pro předplatitele k vyzvednutí v sakristii.
Postničky, do kterých jste ukládali svoji postní almužnu, můžete přinést v neděli v obětním průvodu nebo do zákristie. Výtěžek bude na pomoc Ukrajině.
Na Zelený čtvrtek nebudou úřední hodiny, nebude ani ranní bohoslužba a večerní bude ve farním kostele v 18 hod.
Velký pátek je den přísného postu.
Křížová cesta na Velký pátek bude dopoledne. V 9 hod., vyjdeme průvodem od farního kostela na Cvilín. Tam pak bude křížová cesta přibližně v 10 hod.
Velkopáteční obřady budou ve farním kostele v 18 hod.
Na Bílou sobotu bude adorace u Božího hrobu. Začne od 9 do 19 hod. Je třeba ale zajistit službu v kostele. Zapsat se můžete na rozpis, který je pod kůrem na poslední lavici. Je třeba aby byli 2 lidé společně na každý čas. Sbírka od Božího hrobu bude na chrámy ve Svaté zemi.
Mše svatá na Bílou sobotu bude ve 20 hod. a budeme při ní obnovovat křestní slib, nezapomeňte si přinést svíci.
Žehnání velikonočních pokrmů bude v neděli při obou bohoslužbách.
Pořad velikonočních bohoslužeb v Krnově a okolí je vyvěšen na nástěnce, je také v malém formátu nakopírován k rozebrání pod kůrem a je také na stránkách farnosti.
Příležitost ke svátosti smíření bude do středy před každou bohoslužbou. Ve středu budeme zpovídat po bohoslužbě oba podle potřeby.
Křížová cesta bude dnes v 15:00 hod.
Pouť na Jasnou Horu do Czenstochové bude 1. května. Plakátek je vyvěšen na nástěnce. Přihlásit se můžete v zákristii.
Chystá se maškarní bál pro děti, plakátek je vyvěšen na nástěnce.
I dnes jste zváni do tělocvičny.
Zapisují se úmysly na měsíc duben.

👉 S předstihem informujeme, že:

 • farní výlet / pouť do polské Čenstochové bude 01. 05. 2023, orientační cena 500 Kč/osoba, pro děti dotovaná cena 300 Kč
 • první svaté přijímání bude v neděli 28. 05. 2023 na druhé mši svaté v kostele sv. Martina

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.