V týdnu od 16. 04.-23. 04. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 16. 04. 2023 – 2. neděle velikonoční, neděle Božího Milosrdenství
Nedělen 23. 04. 2023 – 3. neděle velikonoční

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní a Píkové.
 • O dar spásy duše M. Jelínkové.
 • Za mladé, kteří dělají přijímačky na školy, nebo maturují, aby obstáli ve všem na co se připravovali. 
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Za dobrou volbu biskupa naší diecéze.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 4.
Sbírka z minulé neděle byla na DMS fond a vybráno bylo 11 531,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Postničky můžete přinést do  zákristie. Výtěžek bude na pomoc Ukrajině.
Pouť na Jasnou Horu do Czenstochové bude 1. května. Ještě je pár volných míst. Přihlásit se můžete v zákristii.
Dnes jste zváni do tělocvičny, bude se hrát volejbal.
V sobotu bude karneval pro děti s rodiči. Plakátek je na nástěnce.
Příští neděli bude na faře, po druhé mši sv., setkání rodičů jejichž děti se připravují na 1. sv. příjímání.
Zapisují se úmysly na měsíc duben.

👉 S předstihem informujeme, že:

 • farní výlet / pouť do polské Čenstochové bude 01. 05. 2023, orientační cena 500 Kč/osoba, pro děti dotovaná cena 300 Kč
 • první svaté přijímání bude v neděli 28. 05. 2023 na druhé mši svaté v kostele sv. Martina

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.