V týdnu od 23. 04.-30. 04. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 23. 04. 2023 – 3. neděle velikonoční
Pondělí 24. 04. 2023 – Památka sv. Jiří, mučedníka
Úterý 25. 04. 2023 – Svátek sv. Marka, evangelisty
Sobota 29. 04. 2023 – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Neděle 30. 04. 2023 – 4. neděle velikonoční, neděle Dobrého Pastýře

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní a Píkové.
 • O dar spásy duše M. Jelínkové.
 • Za mladé, kteří maturují, aby obstáli ve všem, na co se připravovali. 
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Za dobrou volbu biskupa naší diecéze.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 5.
Příští neděli bude sbírka na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Dnes jste zváni do tělocvičny, bude se hrát fotbal.
Dnes bude na faře, po druhé mši sv. setkání rodičů jejichž děti se připravují na 1. sv. příjímání.

👉 S předstihem informujeme, že:

 • farní výlet / pouť do polské Čenstochové bude 01. 05. 2023, orientační cena 500 Kč/osoba, pro děti dotovaná cena 300 Kč
 • první svaté přijímání bude v neděli 28. 05. 2023 na druhé mši svaté v kostele sv. Martina

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.