V týdnu od 28. 05.-04. 06. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 28. 05. 2023 – Slavnost Seslání Ducha Svatého
Pondělí 29. 05. 2023 – Panna Maria, Matka církve
Středa 31. 05. 2023 – Navštívení Panny Marie
Čtvrtek 01. 06. 2023 – Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Neděle 04. 06. 2023 – Slavnost Nejsvětější Trojice

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a Anežky. 
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Za dobrou volbu biskupa naší diecéze.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 5.
Sbírka z minulé neděle byla na opravy kostela a vybráno bylo 9 283,- Kč. Dnešní sbírka je na diecézní charitu. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Srdečně jste zváni na svatodušní smaženice, která bude dnes v 15 hod. na statku Löwenthalových. Plakátek je vyvěšen na nástěnce.
V pátek 2. června bude Noc kostelů. Farní kostel bude otevřen po večerní bohoslužbě od 19 do 22 hod. V programu bude ve 20 hod. koncert farního sboru. otevřena bude také věž kostela.
Jsou ještě volné úmysly na tento týden, zapisuje se na měsíc červen.

👉 S předstihem informujeme, že:

 • První svaté přijímání bude na druhé mši svaté v 10.00 dne 28. května 2023.
 • Termín konání mše svaté v kapli Panny Marie v Krnově – Chomýži bude v sobotu 27. května v 15.00 hodin. Ukázka loňského setkání ZDE.
 • Jubilejní patnáctá Noc kostelů bude 2. června 2023. Určitě přijďte i ke sv. Martinovi v Krnově. Začínáme ve 20.00 koncertem Chrámového sboru.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.