V týdnu od 25. 06.-02. 07. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 25. 06. 2023 – 12. neděle v mezidobí
Středa 28. 06. 2023 – Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve
Čtvrtek 29. 06. 2023 – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Neděle 02. 07. 2023 – 13. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a Anežky. 
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Za dobrou volbu biskupa naší diecéze.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 4.
Dnešní sbírka je na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Řád bratrů minoritů zve mládež ve věku 15 – 30 let ve dnech 1. – 4. července na Františkánské setkání mládeže. Konat se bude na Cvilíně. Jeho téma je: „Chraň nás od zlého“. Podrobnější informace naleznete na internetové stránce fsm.minorite.cz, kde se také na akci přihlašuje. Plakátek je vyvěšen na nástěnce.
Jsou ještě volné úmysly na tento týden, zapisuje se na měsíc červenec.

Milé děti, milí rodiče,
letní prázdniny již klepou na dveře, a to v naší diecézi také znamená, že se blíží Setkání dětí a rodin na Prašivé, na které vás všechny srdečně zvu. To letošní proběhne v sobotu 1. července s mottem „Sdílej naději“. Začneme v 10 hod. v areálu Kamenité, kde prožijeme mši svatou a po ní se vydáme na Prašivou. Tam bude pro vás kolem kostela připraveno mnoho zajímavých stanovišť. Věřím, že se tam setkáme.
Těším se na viděnou a žehnám do prázdninových dnů.
+ biskup Martin

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.