V týdnu od 16. 07.-23. 07. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 23. 07. 2023 – 16. neděle v mezidobí
Úterý 25. 07. 2023 – Svátek sv. Jakuba, apoštola
Středa 26. 07. 2023 – Památka sv. Jáchyma a sv. Anny, rodičů Panny Marie
Čtvrtek 27. 07. 2023 – Památka sv. Gorazda a druhů
Sobota 29. 07. 2023 – Památka sv. Marty, Marie a Lazara
Neděle 30. 07. 2023 – 17. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a vnučky.
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež a požehnání pro farní tábor Kraft.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti na prázdninách, aby je prožili pokojně a odpočinuli si, a nezapomínali na Boží lásku.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č.3.
Zapisují se úmysly na měsíc srpen.
Příští neděli 30. 7. 2023 bude měsíční sbírka na opravy kostela.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.