V týdnu od 30. 07.-06. 08. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 30. 07. 2023 – 17. neděle v mezidobí
Pondělí 31. 07. 2023 – Pamásta sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Úterý 01. 08. 2023 – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguiori, biskupa a učitele církve
Pátek 04. 08. 2023 – Památka sv. Jana Marie Vianeneye, kněze
Neděle 06. 08. 2023 – 18. neděle v mezidobí, Svátek Proměnění Páně

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a vnučky.
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež a požehnání pro farní tábor Kraft.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti na prázdninách, aby je prožili pokojně a odpočinuli si, a nezapomínali na Boží lásku.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 4.

Dnešní sbírka je na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

V Kostelci nebude ve středu mše svatá. Bude se stavět lešení kolem kazatelny a začnou restaurátorské práce na kazatelně. Před páteční bohoslužbou bude třeba udělat úklid. Od pondělí také začne II. etapa opravy varhan. Po dobu opravy se bude hrát na harmonium, které je zapůjčené ze Salvátoru.

Zapisují se úmysly na měsíc srpen.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.