V týdnu od 06. 08.-13. 08. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 06. 08. 2023 – 18. neděle v mezidobí, Svátek Proměnění Páně
Úterý 08. 08. 2023 – Památka sv. Dominika, kněze
Středa 09. 08. 2023 – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Čtvrtek 10. 08. 2023 – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Pátek 11. 08. 2023 – Památka sv. Kláry, panny
Neděle 13. 08. 2023 – 19. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a vnučky.
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • O milost a pomoc v řešení rodinných těžkostí.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež a požehnání pro farní tábor Kraft.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti na prázdninách, aby je prožili pokojně a odpočinuli si, a nezapomínali na Boží lásku.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu 12. 8. po ranní bohoslužbě. Na řadě je skupina č. 5.

Sbírka z minulé neděla byla na oprav kostela a vybráno bylo 11. 108,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

V Kostelci nebude ve středu 9. 8. mše svatá. Od pondělí 7. 8. 2023 začnou restaurátorské práce na kazatelně. Před páteční bohuslužbou bude potřeba uklidit. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.