V týdnu od 20. 08.-27. 08. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 20. 08. 2023 – 20. neděle v mezidobí
Pondělí 21. 08. 2023 – Památka sv. Pia X., papeže
Úterý 22. 08. 2023 – Památka Panny Marie Královny
Čtvrtek 24. 08. 2023 – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Pátek 25. 08. 2023 – Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka
Neděle 27. 08. 2023 – 21. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a vnučky.
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • O milost a pomoc v řešení rodinných těžkostí.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • Za mládež a požehnání pro farní tábor Kraft.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti na prázdninách, aby je prožili pokojně a odpočinuli si, a nezapomínali na Boží lásku.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě na řadě je skupina č. 2.

Příští neděle je poslední v měsíci, sbírka bude na opravy kostela.

V Kostelci nebude, od tohoto týdne, ve středy mše svatá.

Jsou ještě volné úmysly na tento týden, zapisuje se také na měsíc září.

Drazí farnici, chtěli bychom Vás pozvat na pastorační setkání příští neděli 27.8. po mši svaté okolo 11 hod. na faře. Cílem bude naplánovat termíny akcí farnosti na celý rok dopředu. Uvítáme vaše podněty či iniciativu se zapojením a pomocí při organizaci. Budeme se těšit na setkání a Děkujeme.

Milí bratři a sestry,

na počátku prázdnin se do diecéze rozšířila radostná zpráva o jmenování druhého diecézního biskupa. Chci poděkovat vám všem, kteří jste se v uplynulých měsících na tento úmysl modlili. Zároveň vás chci pozvat ke slavnostní mši svaté ve čtvrtek 31. srpna v 16:00 v ostravské katedrále, při které proběhne mé uvedení do úřadu za účasti apoštolského nuncia. Budu velmi rád, když mě v této důležité chvíli podpoříte svou přítomností a modlitbou. Přímý přenos slavnostní mše svaté z katedrály bude možné sledovat v televizi Noe.

V předvečer této události vás srdečně zvu k Modlitebnímu večeru chval a proseb za mou službu ve vedení diecéze. Ten se uskuteční ve středu 30. 8. 2023 v 19,00 v kostele svatého Václava v Ostravě. 

Těším se na setkání s vámi a žehnám!

Váš + biskup Martin

 

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.