V týdnu od 24. 09.-01. 10. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 24. 09. 2023 – 25. neděle v mezidobí
Úterý 26. 09. 2023 – Sv. Kosma a Damian
Středa 27. 09. 2023 – Památka sv- Vincence z Paula, kněze
Čtvrtek 28. 09. 2023 – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Pátek 29. 09. 2023 – Svátek archandělů sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
Sobota 30. 09. 2023 – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Neděle 01. 10. 2023 – 26. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a vnučky.
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • O milost a pomoc v řešení rodinných těžkostí.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • O požehnání pro děti, které půjdou poprvé do školy a mládež naší farnosti.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti na prázdninách, aby je prožili pokojně a odpočinuli si, a nezapomínali na Boží lásku.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č.2

V úterý, pod ranní bohoslužbě, bude na faře setkání seniorů. Všichni jsou zváni.

Diecézní pouť za rodiny a duchovní povolání bude 7. října ve Frýdku. Plakátek je vyvěšen na nástěnce.

Zapisují se úmysly na měsíc říjen.

Dnešní sbírka je na opravy kostela.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.