V týdnu od 01. 10.-08. 10. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 01. 10. 2023 – 26. neděle v mezidobí
Pondělí 02. 10. 2023 – Památka svatých andělů strážných
Středa 04. 10. 2023 – Památka sv. Františka z Assisi
Sobota 07. 10. 2023 – Panny Marie Růžencové
Neděle 08. 10. 2023 – 27. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a vnučky.
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • O milost a pomoc v řešení rodinných těžkostí.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • O požehnání pro děti, které půjdou poprvé do školy a mládež naší farnosti.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti na prázdninách, aby je prožili pokojně a odpočinuli si, a nezapomínali na Boží lásku.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu na řadě je skupina č. 3.

Sbírka z minulé neděle byla na opravy kostela a vybráno bylo 7 801,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Diecézní pouť za rodiny a duchovní povolání bude 7. října ve Frýdku. Plakátek je vyvěšen na nástěnce. 

Z toho důvodu bude mše sv. v Chomýži až následující sobotu, tedy 14. října v 15 hod.

V zákristii jsou stolní kalendáře na rok 2024, dále kalendář na stěnu, na čtení a také evangelium na každý den.

Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence.

Jsou volné úmysly na tento týden, zapisuje se na měsíc říjen.

Příští neděli jste zváni, po druhé mši svaté, na faru na kávu, čaj. (nedělní kavárna.) 

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.