V týdnu od 08. 10.-15. 10. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 08. 10. 2023 – 27. neděle v mezidobí
Neděle 15. 10. 2023 – 28. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a vnučky.
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • O milost a pomoc v řešení rodinných těžkostí.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • O požehnání pro děti, které půjdou poprvé do školy a mládež naší farnosti.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti na prázdninách, aby je prožili pokojně a odpočinuli si, a nezapomínali na Boží lásku.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 4.

Mše svatá v Chomýži bude tuto sobotu 14. října v 15 hodin.

V zákristii jsou stolní kalendáře na rok 2024, dále kalendáře na stěnu, na čtení. Publikace Evangelium na každý den, je vyprodáno, ale je možné si jej objednat. V zakristii je arch, kde si lze zapsat požadavek.

Jsou volné úmysly na tento týden, zapisuje se také na měsíc říjen.

Dnes jste zváni na faru na kávu a čaj po druhé mši svaté / nedělní kavárna.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.