V týdnu od 15. 10.-22. 10. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 15. 10. 2023 – 28. neděle v mezidobí
Pondělí 16. 10. 2023 – Slavnost sv. Hedviky, řeholnice a patronky diecézi
Úterý 17. 10. 2023 – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Středa 18. 10. 2023 – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Neděle 22. 10. 2023 – 29. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a vnučky.
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • O milost a pomoc v řešení rodinných těžkostí.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • O požehnání pro děti, které půjdou poprvé do školy a mládež naší farnosti.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti na prázdninách, aby je prožili pokojně a odpočinuli si, a nezapomínali na Boží lásku.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 5.

V úterý bude po ranní bohoslužbě na faře setkání seniorů.

Příští neděle je misijní, sbírka bude na světové misie. 

V zákristii jsou misijní kalendáře. Darem 350,- Kč pomůžete dětem na misiích z největší bídy a umožníte jim vzdělání.

Jsou tam také stolní kalendáře na rok 2024, dále kalendář na stěnu a na čtení. Evangelium na každý den je vyprodáno, ale je možno si je objednat.

Drakiáda proběhne v sobotu 28. 10. 2023 v 15.00 hodin.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.