V týdnu od 22. 10.-29. 10. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 22. 10. 2023 – 29. neděle v mezidobí
Sobota 28. 10. 2023 – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Neděle 29. 10. 2023 – 30. neděle v mezidobí

Modlitební úmysly pro tento týden

 • O posilu v nemoci pana Petra a paní Píkové a vnučky.
 • O dar cesty k životu pro ty kteří zakouší depresi, úzkost nebo beznaděj.
 • Za posilu pro ty kteří procházejí těžkým obdobím, a mají psychické potíže.  
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • O milost a pomoc v řešení rodinných těžkostí.
 • Za smír mezi lidmi a kněžími.
 • O mír ve světě, za trpící na Ukrajině a pomoc všem kteří trpí válkou.
 • Za všechny zemřelé a padlé vojáky na všech stranách a jejich rodiny.
 • O požehnání pro děti, které půjdou poprvé do školy a mládež naší farnosti.
 • O milost rozlišování v různých potřebách.
 • Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za všechny nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti na prázdninách, aby je prožili pokojně a odpočinuli si, a nezapomínali na Boží lásku.

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 1.

Dnešní sbírka je na světové misie. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

V zákristii jsou misijní kalendáře.

Jsou tam také stolní kalendáře na rok 2024, dále kalendář na stěnu a na čtení. Evangelium na každý den je vyprodáno, ale je možno si je objednat.

Drakiáda bude v sobotu 28. října v 15 hod. na louce pod Cvilínem.

Příští neděli, po druhé mši svaté, jste zváni do farní kavárny.

Zapisují se úmysly na měsíc listopad.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.