V týdnu od 29. 10.-05. 11. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 29. 10. 2023 – 30. neděle v mezidobí
Středa 01. 11. 2023 – Všichni svatí, slavnost
Čtvrtek 02. 11. 2023 – Památka na všechny věrné zemřelé
Sobota 04. 11. 2023 – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Neděle 05. 11. 2023 – 31. neděle v mezidobí

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 2.

Sbírka z minulé neděle byla světové misie a vybráno bylo 8 888,- Kč. Dnešní sbírka je na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

V zákristii jsou ještě misijní kalendáře.

Dnes, po druhé mši svaté, jste zváni do farní kavárny.

Zapisují se úmysly na měsíc listopad.

👉 Pobožnost na hřbitově za zemřelé bude v neděli 5. listopadu v 15 hod.

👉 Pout’ ve farním kostele ke sv. Martinovi bude v neděli 12. listopadu.

V Kostelci bude 1. a 2. listopadu mše sv. v 17 hod.

V Krasově bude pobožnost na hřbitově příští neděli po mši sv.

V Úvalně bude mše sv. 1. listopadu v 8:30 hod. a pak pobožnost na hřbitově.

 

K plnomocným odpustkům:

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek ( sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat, po splnění tří obvyklých podmínek, denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví – li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé. Pamatujme na zemřelé.

 

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.