V týdnu od 05. 11.-12. 11. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 05. 11. 2023 – 31. neděle v mezidobí
Sobota 04. 11. 2023 – Památka sv. Martina, biskupa a patrona farnosti
Neděle 12. 11. 2023 – 32. neděle v mezidobí

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 3.

Sbírka z minulé neděle byla na opravy kostela sv. Martina a vybráno bylo 8 427,- Kč. V Kostelci bylo vybráno 6 120,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Pobožnost na hřbitově za zemřelé bude dnes v 15 hod.

Setkání seniorů na faře bude v úterý, po ranní bohoslužbě. Všichni jsou zváni. 

Pouť ve farním kostele bude v neděli 12. listopadu.

V sobotu od 13 hod. bude ve farním kostele adorace, která bude v 17:30 hod zakončena večerem chval.

Vyšlo nové číslo diecézního časopisu OKNO.

Zapisují se úmysly na měsíc listopad.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.