V týdnu od 19. 11.-26. 11. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 19. 11. 2023 – 33. neděle v mezidobí
Úterý 21. 11. 2023 – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Středa 22. 11. 2023 – Památka sv. Cecílie, panny a mučenice
Pátek 24. 11. 2023 – Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků
Neděle 26. 11. 2023 – Slavnost Ježíše Krista Krále

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 5.

Dnes je sbírka na katolická media, příští neděli bude sbírka na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Začíná týden modliteb za mládež, který se završí setkáním mládeže ve Fulneku od pátku 24. listopadu do neděle.

Farní kavárna bude příští neděli, po druhé mši sv. 

Jsou ještě volné úmysly na tento týden, zapisuje se i na prosinec.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.