V týdnu od 26. 11.-03. 12. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 26. 11. 2023 – Slavnost Ježíše Krista Krále
Středa 29. 11. 2023 – Svátek sv. Ondřeje
Neděle 03. 12. 2023 – 1. neděle adventní

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 1.

Dnes je sbírka na opravy kostela. Sbírka z minulé neděle byla na katolická media a vybráno bylo 11 300,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Adventní věnce se budou žehnat příští neděli při obou bohoslužbách. Nezapomeňte si je přinést. Můžete si je také vyrobit v sobotu na faře od 9 hod.

Objednává se časopis OKNO na příští rok. Celoroční předplatné je 165,- Kč.

V zákristii jsou k zakoupení kalendáře na příští rok.

Farní kavárna je dnes, po druhé mši svaté, všichni jste zváni.

Jsou ještě volné úmysly na tento týden, zapisuje se na prosinec.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.