V týdnu od 03. 12.-10. 12. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 03. 12. 2023 – 1. neděle adventní
Středa 06. 12. 2023 – Památka sv. Mikuláše, biskupa
Čtvrtek 07. 12. 2023 – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Neděle 10. 12. 2023 – 2. neděle adventní

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 2.

Sbírka z minulé neděle byla na opravy kostela a vybráno bylo 10 944,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Setkání seniorů bude v úterý po ranní mší sv. na faře. Všichni jsou srdečně zváni.

Vyšlo prosincové číslo diecézního časopisu OKNO. Je nachystané v zákristii. Je možné si tento časopis předplatit na příští rok. Celoroční předplatné je 165,- Kč.

V zákristii jsou k zakoupení kalendáře na příští rok. Jsou ještě k dostání i misijní kalendáře.

Jsou ještě volné úmysly na prosinec.

Knihy duchovní literatury jsou k prodeji pod kůrem

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.