V týdnu od 17. 12.-24. 12. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 17. 12. 2023 – 3. neděle adventní
Neděle 24. 12. 2023 – 4. neděle adventní

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 4. Velké Pán Bůh zaplať všem, kdo včera pomohli se zdobením a úklidem kostela.

Příležitost ke svátosti smíření bude ještě v týdnu před bohoslužbami a ve středu i po bohoslužbě.

Na Boží hod vánoční bude otevřený kostel pro veřejnost od 14 do 16 hod. 

Betlémské světlo bude v kostele příští neděli na dopoledních bohoslužbách.

Časopis Okno je možno si ještě dnes přihlásit na příští rok. 

V zákristii jsou k zakoupení poslední kalendáře na příští rok. 

Rozpis vánočních bohoslužeb je na nástěnce i na stránkách farnosti. Je také v tištěné podobě pod kůrem.

Dnes, po druhé bohoslužbě, bude farní kavárna. Všichni jste zváni. 

Zapisují se úmysly na měsíc leden.

Knihy duchovní literatury jsou k prodeji pod kůrem

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.