V týdnu od 24. 12.-31. 12. 2023 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 24. 12. 2023 – 4. neděle adventní / Vigilie Narození Páně
Pondělí 25. 12. 2023 –
Slavnost Narození Páně
Úterý 26. 12. 2023 – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Středa 27. 12. 2023 – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Čtvrtek 28. 12. 2023 – Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
Neděle 31. 12. 2023 – Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 5.

Betlémské světlo je v zakristii.

Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.

Zítra, na Boží Narození, bude otevřený kostel pro veřejnost od 14 do 16 hod.

Ve středu, na svátek sv. Jana, budeme žehnat víno.

V neděli, na Svátek Svaté rodiny, jsou všichni manželé zváni k obnově manželského slibu.

Rozpis vánočních bohoslužeb je na nástěnce i na stránkách farnosti. Je také v tištěné podobě pod kůrem.

Zapisují se úmysly na měsíc leden.

Knihy duchovní literatury jsou k prodeji pod kůrem

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.