V týdnu od 31. 12. 2023 - 07. 01. 2024 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 31. 12. 2023 – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Pondělí 01. 01. 2024 – Slavnost Matky Boží Panny Marie
Úterý 02. 01. 2024 – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Sobota 06. 01. 2024 – Slavnost Zjevení Páně
Neděle 07. 01. 2024 – Svátek Křtu Páně

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 1.

Dnešní sbírka je na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

V sobotu, na Slavnost Zjevení Páně, budeme žehnat vodu, kadidlo, křídu a zlaté předměty.

Příští neděli bude po druhé bohoslužbě farní kavárna.

Zapisují se úmysly na měsíc leden.

Slavnost Zjevení Páně bude v Kostelci v pátek v 17 hod. a v Krasově v neděli.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.