V týdnu od 07. 01. - 14. 01. 2024 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 07. 01. 2024 – Svátek Křtu Páně
Neděle 14.01. 2024 – 2. neděle v mezidobí

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 2.

Sbírka z minulé neděle byla na opravy kostela a vybránu bylo 15 362,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Dnes bude po druhé bohoslužbě farní kavárna.

Zapisují se úmysly na měsíc leden.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.