V týdnu od 04. - 11. 02. 2024 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 04. 02. 2024 – 5. neděle v mezidobí
Pondělí 05. 02. 2024 – Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Úterý 06. 02. 2024 – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Sobota 10. 02. 2024 – Památka sv. Scholastiky, panny
Neděle 11. 02. 2024 – 6. neděle v mezidobí

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 1.

Sbírka z minulé neděle byla na opravy kostela a vybráno bylo 11 664,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 

U příležitosti 650 let narození patronky diecéze sv. Hedviky zve o. biskup na diecézní pouť do Třebnice v Polsku. Termín poutě je 9. března. V plánu je vypravit autobus za děkanát. Cena je stanovena v částce 500,- Kč na osobu. Plakátek s programem je na nástěnce. Podrobnosti o odjezdu a návratu budou ještě upřesněny. Přihlašovat se můžete v zákristii.

28. února bude ve farním kostele sv. Martina bohoslužba za oběti komunismu a na faře pak beseda s hosty. Plakátek s podrobnostmi bude vyvěšen na stránkách farnosti a také na nástěnce pod kůrem.

Příští neděli, po druhé bohoslužbě, bude farní Kavárna. Všichni jste zváni.

Zapisují se úmysly na měsíc únor.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.