V týdnu od 11. - 18. 02. 2024 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 11. 02. 2024 – 6. neděle v mezidobí
Středa 14. 02. 2024 – Popeleční středa
Neděle 18. 02. 2024 – 1. neděle postní

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 2.

Příští neděli bude sbírka na opravy kostela. Poslední neděli bude sbírka na Haléř sv. Petra. 

Setkání seniorů bude v úterý po ranní bohoslužbě na faře.

Ve středu začíná postní doba, tento den je dnem přísného postu od masa a újmy. To znamená, že je možné se jednou dosyta najíst. Při bohoslužbách se bude udělovat popelec.

Křížová cesta v postní době bude vždy v neděli v 15:00 hod. Tak jako v loňském roce, bych chtěl vybídnout jednotlivá společenství ve farnosti, k zapojení se do vedení křížové cesty. Přihlásit se můžete v zákristii.

Diecézní pouť do Třebnice v Polsku je 9. března. V plánu je vypravit autobus. Cena je 500,- Kč na osobu. Plakátek s programem je na nástěnce. Podrobnosti o odjezdu a návratu budou ještě upřesněny. Přihlašovat se můžete v zákristii.

28. února bude ve farním kostele sv. Martina bohoslužba za oběti komunismu a na faře pak beseda s hosty. Plakátek s podrobnostmi je vyvěšen na stránkách farnosti a také na nástěnce pod kůrem.

Na popeleční středu bude mše sv. v Kostelci 16:30 hod. V pátek bohoslužba  v Kostelci nebude.

Dnes 11. 2., po druhé bohoslužbě, bude farní Kavárna. Všichni jste zváni.

Zapisují se úmysly na měsíc únor.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.