V týdnu od 18. - 25. 02. 2024 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 18. 02. 2024 – 1. neděle postní
Čtvrtek 22. 02. 2024 – Svátek Stolce svatého apoštola Petra
Neděle 25. 02. 2024 – 2. neděle postní

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 3.

Dnešní sbírka je na opravy kostela. Příští neděli bude sbírka na Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Křížová cesta v postní době bude vždy v neděli v 15:00 hod. Tak jako v loňském roce, bych chtěl vybídnout jednotlivá společenství ve farnosti, k zapojení se do vedení křížové cesty. Přihlásit se můžete v zákristii.

Diecézní pouť do Třebnice v Polsku je 9. března. Je objednaný autobus. Cena je 500,- Kč na osobu. Plakátek s programem je na nástěnce. Podrobnosti o odjezdu a návratu budou ještě upřesněny. Přihlašovat se můžete v zákristii do konce měsíce února.

28. února bude ve farním kostele sv. Martina bohoslužba za oběti komunismu a na faře pak beseda s hosty. Plakátek je vyvěšen na stránkách farnosti a také na nástěnce pod kůrem.

V sobotu v 16:30 hod. se bude na faře promítat film Bakhita. Jde o filmově zpracovaný příběh uneseného súdánského děvčátka, které bylo prodáno do otroctví. Boží prozřetelnost a dobrota některých lidí ji přivedla do kláštera sester kanosiánek. Sv. Jan Pavel II. ji jako vůbec první africkou světici v r. 2000 svatořečil.

Pod kůrem jsou postničky pro postní almužnu.

Zapisují se úmysly na měsíc březen.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.