V týdnu od 25. 02 - 03. 03. 2024 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 25. 02. 2024 – 2. neděle postní
Neděle 03. 03. 2024 – 3. neděle postní

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 4.

Dnešní sbírka je na Haléř sv. Petra. Sbírka z minulé neděle byla na opravy kostela a vybráno bylo 9 883,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Křížová cesta bude dnes v 15:00 hod.

Diecézní pouť do Třebnice v Polsku bude 9. března. Je objednaný autobus. Cena je 500,- Kč na osobu. Přihlašovat se můžete v zákristii do konce února.

Ve středu 28. února bude ve farním kostele mše sv. v 17 hod. a bude za oběti komunismu. Na faře pak bude beseda s hosty. Adorace tentokrát nebude. Plakátek je vyvěšen na stránkách farnosti a také na nástěnce pod kůrem.

Zapisují se úmysly na měsíc březen.

Pod kůrem jsou postničky pro postní almužnu.

Zapisují se úmysly na měsíc březen.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.