V týdnu od 17. 03 - 24. 03. 2024 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 17. 03. 2024 – 5. neděle postní
Úterý 19. 03. 2024 – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Neděle 24. 03. 2024 – Květná neděle

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 2.

Křížová cesta bude dnes ve farním kostele v 15 hod.

Zpovědní den bude v sobotu 23. 3. od 15 do 16 hod ve farním kostele.

Příští neděli budeme žehnat ratolesti, nezapomeňte si je přinést.

Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.

Zapisují se úmysly na měsíc duben.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.