V týdnu od 24. 03 - 31. 03. 2024 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 24. 03. 2024 – Květná neděle
Čtvrtek 28. 03. 2024 – Zelený čtvrtek
Pátek 29. 03. 2024 – Velký pátek
Sobota 30. 03. 2024 – Bílá sobota
Neděle 31. 03. 2024 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu v 8:00 hod., na řadě je skupina č. 3.

Dnešní sbírka je na opravy kostela. Příští neděli bude sbírka na fond DMS. (diecézní mzdový a solidární fond). Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Postničky, do kterých jste ukládali svoji postní almužnu, můžete přinést v neděli v obětním průvodu nebo do zákristie. Výtěžek bude na pomoc Ukrajině.

Na Zelený čtvrtek nebudou úřední hodiny, nebude ani ranní bohoslužba a večerní bude ve farním kostele v 18 hod.

Velký pátek je den přísného postu .

Křížová cesta na Velký pátek bude dopoledne. V 9 hod., vyjdeme průvodem od farního kostela na Cvilín. Tam pak bude křížová cesta přibližně v 10 hod.

Velkopáteční obřady budou ve farním kostele v 18 hod.

Na Bílou sobotu bude adorace u Božího hrobu. Začne od 9 do 18 hod. Je třeba ale zajistit službu v kostele. Zapsat se můžete na rozpis, který je pod kůrem na poslední lavici. Je třeba aby byli 2 lidé společně na každý čas. Sbírka od Božího hrobu bude na opravy chrámů ve Svaté zemi.

Mše svatá na Bílou sobotu bude v 19 hod. a budeme při ní obnovovat křestní slib, nezapomeňte si přinést svíci.

Žehnání velikonočních pokrmů bude v neděli při obou bohoslužbách.

Pořad velikonočních bohoslužeb v Krnově a okolí je vyvěšen na nástěnce, je také v malém formátu nakopírován k rozebrání pod kůrem a je také na stránkách farnosti.

Křížová cesta bude dnes ve farním kostele v 15 hod.

Zapisují se úmysly na měsíc duben.

Ze soboty na neděli se mění čas, nezapomeňte si přetočit hodinky.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.