V týdnu od 31. 03 - 07. 04. 2024 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 31. 03. 2024 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Neděle 07. 04. 2024 – Neděle Božího milosrdenství

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 4.

Sbírka z minulé neděle byla na opravy kostela a vybráno bylo 11 427,- Kč. Dnešní sbírkaje na diecézní mzdový a solidární fond. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Postničky, do kterých jste ukládali svoji postní almužnu, můžete přinést do zákristie.

V sobotu 6. dubna v 16:00 hod. bude v koncertní síni Svatého Ducha benefiční koncert. Účinkovat bude krnovský chrámový sbor, orchestr a také hosté. Všichni jste srdečně zváni. Plakátek je vyvěšen na nástěnce a na stránkách farnosti.

Příští neděli bude po druhé mši sv. na faře kavárna.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.