V týdnu od 07. 04 - 14. 04. 2024 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 07. 04. 2024 – Neděle Božího milosrdenství
Pondělí 08. 04. 2024 – Slavnost Zvěstování Páně
Čtvrtek 11. 08. 2024 – Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
Neděle 14. 04. 2024 – 3. neděle velikonoční

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude mimořádně v pátek v 16 hod., na řadě je skupina č. 5. Bude to větší úklid, prosím o pomoc i ostatní. Velké Pán Bůh zaplať a to i za úklid, který byl tento pátek. Lešení by mělo být v pátek hotové.

Sbírka z minulé neděle byla na diecézní, mzdový a solidární fond a vybráno bylo 11 902,- Kč. Sbírka od Božího hrobu vynesla 1 357,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Setkání seniorů bude v úterý po ranní bohoslužbě na faře, všichni jste zváni.

Vyšlo nové číslo diecézního časopisu OKNO, je připravené v zákristii.

Dnes po druhé mši sv. bude na faře kavárna. Všichni jste zváni.

Zapisují se úmysly na měsíc duben.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.