V týdnu od 21. 04 - 28. 04. 2024 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 21. 04. 2024 – 4. neděle velikonoční
Neděle 28. 04. 2024 – 5. neděle velikonoční

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 2.

Příští neděle je poslední v měsíci, sbírka bude na opravy kostela.

Pouť seniorů na Svatý Hostýn bude 23. května. Je v plánu vypravit autobus z Krnova. Vybírat se bude 300,- Kč. Přihlásit se můžete v sakristii. Program pouti je vyvěšen na nástěnce.

Příští neděli bude po druhé bohoslužbě na faře kavárna.

Zapisují se úmysly na měsíc květen.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.