V týdnu od 28. 04 - 05. 05. 2024 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 28. 04. 2024 – 5. neděle velikonoční
Pondělí 29. 04. 2024 – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Středa 01. 05. 2024 – Památka sv. Josefa, dělníka
Čtvrtek 02. 05. 2024 – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Pátek 03. 05. 2024 – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Neděle 05. 05. 2024 – 6. neděle velikonoční

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu, na řadě je skupina č. 3.

Dnešní sbírka je na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Májové pobožnosti budou vždy po mši svaté.

Pouť seniorů na Svatý Hostýn bude 23. května. Je v plánu vypravit autobus z Krnova. Vybírat se bude 300,- Kč. Přihlásit se můžete v sakristii. Program pouti je vyvěšen na nástěnce.

Dnes bude po druhé bohoslužbě na faře kavárna.

Zapisují se úmysly na měsíc květen.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.