V týdnu od 12. 05 - 19. 05. 2024 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 12. 05. 2024 – 7. neděle velikonoční
Pondělí 13. 05. 2024 – Památka Panny Marie Fatimské
Úterý 14. 05. 2024 – Svátek sv. Matěje, apoštola
Středa 15. 05. 2024 – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Neděle 19. 05. 2024 – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 5.

Sbírka z minulé neděle byla na pomoc pronásledovaným křesťanům a vybráno bylo 5 014,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. Příští neděli bude sbírka na diecézní charitu.

Je možné se ještě přihlásit na pouť na Svatý Hostýn, jsou ještě volné 4 místa.

Svatodušní smaženice bude tentokrát o týden později, tedy v neděli 26. května.

Příští neděli po druhé bohoslužbě bude kavárna.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.