V týdnu od 09. 06 - 16. 06. 2024 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 09. 06. 2024 – 10. neděle v mezidobí
Úterý 11. 06. 2024 – Památka sv. Barnabáše, apoštola
Středa 12. 06. 2024 – Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů mučedníků
Čtvrtek 13. 06. 2024 – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Neděle 16. 06. 2024 – 11. neděle v mezidobí

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 4.

Příští neděli bude sbírka na centrum pro rodinu a sociální péči.

Dnes bude po druhé bohoslužbě na faře kavárna, všichni jste zváni.

Zapisují se úmysly na měsíc červen.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.