V týdnu od 30. 06 - 01. 07. 2024 se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 30. 06. 2024 – 13. neděle v mezidobí
Středa 03. 07. 2024 – Svátek sv. Tomáše, apoštola
Čtvrtek 04. 07. 2024 – Památka sv. Prokopa, opata
Pátek 05. 07. 2024 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy
Neděle 07. 07. 2024 – 14. neděle v mezidobí

Aktuální farní ohlášky tohoto týdne

Oznámení:
Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 2.
Sbírka z dnešní neděle je na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Poutní mše sv. v Kostelci bude 14. července v 9:00 hod.
V jubilejním roce 2025 se chystá Národní pouť do Říma. Termín je 26.3. – 1.4.2025. Doprava je autobusem nebo letecky. Základní informace jsou na nástěnce. Podrobnosti a přihlášení v zákristii.
Zapisují se úmysly na měsíc červenec.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy.

👉 Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.